Curriculum Vitae


Anställningar

Askersunds kommun

 

Boendestödjare socialpsykiatrin

2019-06-03 – pågår

Askersunds kommun

 

Mentor, Ensamkommande barn

2017-08- 07 – 2018-08-19

Gunvor by Heart AB

VD/Verksamhetschef

2015-12-16 – 2017-05-22

 

Askersunds kommun

Undersköterska bemanningen, LSS boende, timanställd

2016-10-16 – 2017-08-07

Örebro kommun

Föreståndare Ensamkommande barn, Medite Care, Aspa HVB

2015-09-14 – 2015-12-16

Medite Care, Medite AB, Askersund

Föreståndare/Platschef Aspa HVB, Ensamkommande barn

2015-04-27 – 2015-08-30

HVB-ensamkommande barn - utsluss, Askersund kommun

Boendestödjare/ställföreträdande

enhetschef

2014-08-21 – 2015-04-26

HVB-ensamkommande barn,

Laxå kommun

Boendehandledare

2011-05-02 – 2014-0820

HVB-ensamkommande barn, Motala kommun

Ungdomshandledare

2011-01-17-2011-04-30

Socialpsykiatrin, Örebro kommun

Skötare/boendestödjare

2002-02-11-2011-09-01

Multigruppen, Örebro kommun

Kurator

2009-01-08-2009-12-30

Beroendecentrum, Örebro läns landsting

Skötare

2001-06-01-2002-02-01

Rättspsykiatrin, Örebro läns landsting

Skötare

2001-07-02-2002-08-20

Projektpiloterna, Örebro kommun

Projektledare

1999-11-02-2000-06-30

Soliden, Barkgården, Östersunds kommun

Undersköterska

1998-05-05-1999-04-30

Runnagården, Staten

Behandlingsassistent

1995-06-14-1997-12-31

Skepplandsgården, Örebro kommun

Undersköterska

1995-05-16-1995-08-30

 

Utbildningar

Ledarskap för organisation och arbetsliv 7,5 hp Örebro,
2013-01-18

Pedagogiska processer i arbetslivet 7,5 hp Örebro, 2012-11-09

Folkhälsovetenskap A 30 hp Örebro, 2011-01-25

MI – motiverande intervju 2 dagar, Eva Hydén, 2010

Beteedendevetenskaplig fil. Kand utbildning: Pedagogik A,B,C Socialpsykologi A,B Rättsvetenskap A, 180 hp Örebro,
2009-01-19

Barn och unga i socioemotionella svårigheter 7,5 hp Örebro, 2008-03-25

Behandlingspedagogutbildning 80 KY-p Vimmerby, 2005-06-10

Lernias Indivduella Utbildningsprogram Örebro, 2001-09-05-2002-02-10

Komvux Örebro 2000-12-21-2001-06-06

Komvux Östersund 1999-01-19-1999-06-01

Kurs i psykiatrin mm Östersund, 1998-03-23-1998-07-24

Folkbildare mot droger, Östersund, 1996-08-19-1996-12-18

Omvårdnadsprogrammet – psykiatri Örebro 1995
Media


Läs om Gunvor by Heart i media. För intervjuer, kontakta mig här. 

Sydnärke Nytt, 09.12.2016
Nerikes Allehanda, 21.08.2016
Nerikes Allehanda, 10.05.2016


Konstnärligt CV

Utbildningar

·         2017-2019 konstnärlig grundutbildning Örebro konstskola

Övrig utbildning

·         2009 Beteendevetenskaplig filosofi kandidat utbildning, 210 hp Örebro Universitet                                                        

 

Separata utställningar

·         2020                       Kumla bibliotek Kumla

·         2020                       Salta Katten Gallery Örebro

·         2016                       Hamnmagasinet, Askersund konsthall  Askersund

 

Övriga separatutställningar

·         2017                       Landals café och konditori Kumla

·         2016                       Konst på plank Örebro

·         2016                       Landals café och konditori Kumla

·         2016                       Strandgården Hammar

·         2000                       Medborgarkontoret Örebro

 

Grupputställningar

·         2019                       Sommarsalong; Jurybedömd utställning Kumla

·         2019                       Örebro Konsthall, samlingsutställning Örebro

·         2019                       Skoindustrimuseet Kumla

·         2018                       Örebro Konsthall, samlingsutställning Örebro

·         2016                       Hamnmagasinet; Askersund konsthall Askersund    

 

Performance

·         2020                       Enskilt performance; Kumla bibliotek Kumla

·         2019                       Enskilt performance; Örebro Konsthall Örebro

·         2019                       Enskilt performance; Skoindustrimuseet Kumla

·         2019                       Utvald openstage; Galleri K-ringen Motala

·         2018                       Utvald open stage; Galleri Bunkern Örebro

 

Pedagogiska uppdrag

·         2021                       Samtalsledare Konstsamtal, Kulturhuset Sjöängen, Askersund                               

·         2020                       Samtalsledare Konstsamtal, Kulturhuset Sjöängen, Askersund

·         2020                       Kulturskolan, 20% Örebro

·         2019                       Skrivarcirkelledare ABF, Askersund

·         2018 – 2019      Konstnärlig ledare; konstprojekt, i  samarbete Alléskolan, Hallsberg

 

Stipendium

·         2021                       Kulturstipendium Askersunds kommun

·         2019                       Re-think entrepreneursprogram Örebro

 

Författat

·         2016                       Maskrosbarn – att växa genom motgång: ISBN: 978-91-983608-0-6

 

Hammars skulpturpark

·         2020- pågår           Konstnärlig ledare, Askersunds kommun

                                                   

Konstrundor

·         2018, 2019, 2020, 2021 NVBoF Konstrunda  Askersund    

 

Medlemskap

·         2016 - pågår           Norra vätterns bild och formkonstnärer (NVBoF)         medlem

·         2019 - pågår           Art for all                                                                       ordförande

·         2019 – pågår         Konstslingans konstförening                                         medlem