Curriculum Vitae


Anställningar

Föreståndare, Medite Care,  Örebro kommun,
2015-09-14 – 2015-12-16

Föreståndare/Platschef, Medite Care, Medite AB, Örebro kommun, 2015-04-27 – 2015-08-30

Boendestödjare/ställföreträdande enhetschef , HVB-ensamkommande barn - utsluss,  Askersund kommun,
2014-08-21 – 2015-04-26

Boendehandledare, HVB-ensamkommande barn, Laxå kommun 2011-05-02 – 2014-08-20

Ungdomshandledare, HVB-ensamkommande barn, Motala kommun, 2011-01-17-2011-04-30

Skötare/boendestödjare, Socialpsykiatrin, Örebro kommun,
2002-02-11-2011-09-01

Kurator, Multigruppen, Örebro kommun,
2009-01-08-2009-12-30

Skötare, Beroendecentrum, Örebro läns landsting,
2001-06-01-2002-02-01

Skötare, Rättspsykiatrin, Örebro läns landsting,
2001-07-02-2002-08-20

Projektledare, Projektpiloterna, Örebro kommun, 
1999-11-02-2000-06-30

Undersköterska, Soliden, Barkgården, Östersunds kommun,
1998-05-05-1999-04-30

Behandlingsassistent, Runnagården, Staten,
1995-06-14-1997-12-31

Undersköterska, Skepplandsgården, Örebro kommun,
1995-05-16-1995-08-30


Utbildningar

Ledarskap för organisation och arbetsliv 7,5 hp Örebro,
2013-01-18

Pedagogiska processer i arbetslivet 7,5 hp Örebro, 2012-11-09

Folkhälsovetenskap A 30 hp Örebro, 2011-01-25

MI – motiverande intervju 2 dagar, Eva Hydén, 2010

Beteedendevetenskaplig fil. Kand utbildning: Pedagogik A,B,C Socialpsykologi A,B Rättsvetenskap A, 180 hp Örebro,
2009-01-19

Barn och unga i socioemotionella svårigheter 7,5 hp Örebro, 2008-03-25

Behandlingspedagogutbildning 80 KY-p Vimmerby, 2005-06-10

Lernias Indivduella Utbildningsprogram Örebro, 2001-09-05-2002-02-10

Komvux Örebro 2000-12-21-2001-06-06

Komvux Östersund 1999-01-19-1999-06-01

Kurs i psykiatrin mm Östersund, 1998-03-23-1998-07-24

Folkbildare mot droger, Östersund, 1996-08-19-1996-12-18

Omvårdnadsprogrammet – psykiatri Örebro 1995
Media


Läs om Gunvor by Heart i media. För intervjuer, kontakta mig här. 

Sydnärke Nytt, 09.12.2016
Nerikes Allehanda, 21.08.2016
Nerikes Allehanda, 10.05.2016