Kurser & Workshop

Jag erbjuder kurser och utbildning inom personlig utveckling, hälsa, tankens kraft, hur man omvandlar motgång till framgång, meditation och hur man kan använda målning som ett verktyg att uttrycka känslor och hitta sig själv - den som DU är. 

Ha mod att måla är en kurs som kan beställas både till företag och privatpersoner. Syftet är att hitta sin egen kraft och röst genom att använda andra kommunikationsmedel än vad vi vanligtvis gör. Genom att måla väcks andra sinnen till liv. Det är ett bra sätt att komma vidare i sitt företag, sin organisation eller med sig själv.

Välkommen att ta kontakt! 

bokajpgFöreläsning

Jag föreläser om att hitta sin egen kraft och om hur man vänder motgång till framgång. Jag berättar om hur en dysfunktionell bakgrund kan prägla ett helt liv men att vi med rätt hjälp och stöd kan komma vidare. Vi kan leva ett rikt liv trots motgångar och det är helt i sin ordning att känna lycka fastän andra är olyckliga. Jag fokuserar mina föreläsningar på hälsa och må bra-faktorer. Du får verktyg för hur du på egen hand kan möta dig själv och finna din egen kraft.

Välkommen att ta kontakt!

bokajpg